Avrupa Birliği Komisyonu; araştırmayı güçlendirmeyi, yeniliği teşvik etmeyi, bilim insanları ile KOBİ’lerin ve büyük ölçekli sanayi şirketlerinin AB destekli projeler için fon almasını kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

Etkin Proje; Horizon 2020, Eureka, Era-Net, Eurpides destek programları başta olmak üzere, konusunda uzman ekibi ile 40’tan fazla başarılı projeye imza atmıştır.

Avrupa Birliği’nin değerlendirme komisyonunda yer almış deneyimli bir ekipten oluşan uzman kadrosu ile Etkin Proje’nin AB Projeleri Hizmetleri 2 başlıkta incelenebilir:

AB Projeleri Hazırlama Faaliyetleri

 • Projenin belirlemesi
  • Programa ait çağrıların, proje fikri ile örtüşmesi durumunda proje konusunun belirlenmesi,
  • Ortaklı programlarda; proje konusu ile uygun proje ortağının bulunması, ortakların bir araya getirilmesi ve konsorsiyumun oluşturulması,
 • Proje fikrinin teknik sunumunun hazırlanması,
 • Proje hibe kaynakları araştırması,
 • Proje planının oluşturulması, proje ekibinin kurulması,
 • Proje zaman ve kaynak planlaması,
 • Proje başvuru dosyasının oluşturulması,
 • Proje başvurusu öncesinde düzenli ziyaret, telefon ve e-posta desteğinin sağlanması,
 • Proje başvurusunun yapılması,
 • Proje değerlendirme ve sözleşme sürecinin yönetilmesi

AB Projeleri Yürütme Faaliyetleri

 • Projenin yürütülmesinin izlenmesi, raporlanması,
 • Dönem raporlarının oluşturulması,
 • Mali raporların denetlenme sürecine danışmanlık,
 • Mali ve teknik dönemsel raporların oluşturulması,
 • Proje sonuç raporunun hazırlanması.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Avrupa Birliği, demokratik Avrupa ülkelerinin ticari ve politik olarak oluşturduğu, daha çok ekonomiyi ve ticari ilişkileri iyileştirme amaçlı kurulan bir örgüttür. Bu amaçlar doğrultusunda Avrupa Birliği, kültürel anlamda gelişmeyi destekleyici, eğitim, bilim ve ARGE konularına da önem vererek, üyeler arasında, AB projeleri kapsamında yenilikçi fikir arayışına girmiştir. AB Projelerinin hedefi, siyasi, politik ve kültürel anlamda farklı toplulukları aynı amaç doğrultusunda bir araya getirmektir. AB Proje için gerekli yardımlarda bulunarak, destek vermektedir. Projeye AB’ne tam üyeler ve aday üye ülkeler katılabilmektedir. Proje kapsamında uyulması gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Doğru ve eksiksiz olarak sunulan projelerle, AB destek fonundan yararlanarak, projeler hayata geçirilebilmektedir.

AB Projeleri ve Türkiye

Avrupa Birliği, birçok projeye destek vermekte ve hala yeni proje çalışmaları geliştirmeye devam etmektedir. Türkiye’de AB projeleri kapsamında, ikili ilişkileri güçlendirici çalışmalar yapılmaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye arasında ikili ilişkileri güçlendirme amaçlı yapılan projelerden ilki, sivil toplum diyalogunun geliştirilmesi projesidir. İkinci olarak sivil toplum diyalogunun geliştirilmesi projesinin ikinci etabı da oluşturularak, Avrupa içerisinde Türkiye daha fazla tanıtılmaya çalışılmıştır. Bu projeler sayesinde, siyasi, politik ve kültürel anlamda Türkiye kendisini tanıtma fırsatı bulmaktadır. Projenin üçüncü aşamasında ise, medya seminerler çalışmaları ile iletişim konusunun önemini vurgulayıcı fikir alışveriş çalışmaları yapılmaktadır. Medya, bilim, Arge gibi çalışmalar dışında, AB burs programları ile kamu kurumlarında, özel sektörde ve üniversite öğrencilerine yönelik lisansüstü eğitim programları vererek, eğitim alanında da destek vermektedir.

AB Projeleri Hazırlama

AB projesi hazırlamadan önce, kurum veya kişiler proje hakkında gerekli araştırmayı yaparak, ihtiyaç analizi yaparak işe başlamaları gerekir. Projenin analiz kısmı, proje yazımı için en önemli maddelerden biridir. Projeye başvurmadan önce, hibe destek alınacak kurumdan gerekli belgeler alınmalıdır. Projede yer alacak belgeler, mantıksal çerçeve, kişinin özgeçmiş bilgileri, bütçe ve iş planı gibi bilgiler detaylı olarak istenmektedir. Bu belgeler arasında en önemlisi mantıksal çerçeve formudur. 16 adet tablo şeklinde oluşturulmuş, genel ve özel amaçların, beklenen sonuçların, bütçenin, maliyetin ve faaliyetler hakkında detaylı bilginin verilmesi istenildiği bir formdur. AB projeleri hazırlanırken, kurum veya kuruluşların istediği belgeler eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmalıdır.
İstenen belgeler dışında bir belge iletmeden, sadece istenen belgelerin gerekli kurumlara teslim edilmesi gerekmektedir. Eğer eksik belge teslimi bulunursa, proje iptal edilmektedir. Bu yüzden, projenin iyi ve doğru şekilde analiz edilerek, istenen belgelerin eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir. Proje yazımı konusunda iki şekilde yol izlemek mümkündür. Profesyonel proje yazımı yapan danışmanlardan yardım alınarak AB projesi hazırlanabilir. Veya proje isteyen kurumların verdiği eğitimlere katılarak, proje yazımı konusunda detaylı bilgi sahibi olabilirler. Projenin geçerli olabilmesi için, Analiz ve iyi bir ARGE gereklidir.