Ar-Ge ve İnovasyon konusunda uçtan uca hizmet veren Etkin Proje bugüne kadar yüzlerce kurumsal firma ve profesyonele Ar-Ge ve İnovasyon konusunda başarılı eğitimler vermiştir. Etkin Proje’nin 20 yılı aşkın tecrübeli ekibi ile gerçekleştirdiği eğitim başlıkları aşağıda listelenmiştir.

 • Ar-Ge ve Ar-Ge Stratejileri Eğitimleri
 • Ar-Ge ve Ar-Ge Destekleri Bilgilendirme Eğitimleri
 • Ar-Ge ve Ar-Ge Destekleri Yazma Eğitimleri
 • Avrupa Birliği Destek Programları Bilgilendirme Eğitimi (Horizon 2020, Eureka, Era-Net..)
 • Avrupa Birliği Destek Programları Yazma Eğitimi (Horizon 2020, Eureka, Era-Net..)
 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi Mali Ve Teknik Kurulum&Sürdürülebilirlik Eğitimi
 • Satış ve Yetkinlik Bazlı Eğitimler
 1. Koçluk Yaklaşımıyla Liderlik
 2. Mağazacılık ve Perakende Satış Becerileri
 3. Müşteri İlişkileri Yönetimi
 4. Perakende Matematiği ve Mağaza Ekibi Yönetimi
 5. Profesyonel Satışçı Olmak
 6. Satış Ekibi Yönetimi
 7. Satış Arttırma Becerileri
 8. Satış Koçluğu
 9. Satışta Algının Üç Kapısı
 10. Satışta Oyunlaştırma

Sertifika Programları

 • Ar-Ge Proje Yöneticiliği ve Ar-Ge Merkezi Yöneticiliği Sertifika Programı

Özyeğin Üniversitesi Sürekli Eğitim Akademisi ve Etkin Proje iş birliği ile gerçekleşecek olan bu sertifika programı kapsamında Ar-Ge proje yönetimi konusunda akademik alt yapı ve sektörel tecrübe bir araya getirilerek kaliteli proje yönetimi için ihtiyaç duyulan yetkinliklere sahip Ar-Ge Proje Yöneticisi ve Ar-Ge Merkezi Yöneticisi yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu program, Ar-Ge projelerinde çalışan kişiler ve proje yöneticileri için Ar-Ge projeleri yönetimi konusunda ihtiyaç duyulan teorik, sektörel ve uygulamaya dayalı konuları içeren ve atölye çalışması ile aktif katılım ve uygulama imkânı sağlayan kapsamlı bir içerik sunmaktadır.

Türkiye’de ilk defa hayata geçen sertifika programı ile Ar-Ge projelerinin daha etkin, verimli ve sonuç odaklı yönetilebilmesi sağlanacaktır. Bu programı başarı ile bitiren adaylar, Özyeğin Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi tarafından onaylı ‘Ar-Ge Proje Yöneticisi ve Ar-Ge Merkezi Yöneticiliği’ sertifikasına sahip olacaktır.

Program katılımcılarının, eğitimin başlangıcından bitimine kadar olan sürede kendileri için uygulanabilir olan bir proje fikrini geliştirmeleri ve eğitim içeriğini kullanarak bir vaka haline dönüştürmeleri sağlanacaktır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ:

 • Ar-Ge Temel Kavramları
 • Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi
 • Ar-Ge Çıktılarını Ürüne Dönüştürme, Ticarileştirme ve Portföy Yönetimi
 • Ar-Ge Proje Finansmanı
 • Ar-Ge ve Teknoloji Projelerinin Yönetimi
 • Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi
 • Vaka Analizleri

KİMLER KATILMALI:

 • Ar-Ge Proje Yöneticileri
 • Ar-Ge Mühendisleri
 • Ar-Ge Departmanı Çalışanları
 • Ar-Ge Merkezi Çalışanları
 • Ar-Ge Yapan Şirketler
 • Teknokent Firmaları

PROGRAM SÜRESİ :

60 Saat

Detaylı bilgi için : info@aplushizmetler.com – +90 (545) 512 00 81 – 444 57 81