Programın Amacı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

İş Birliği Ortaklık Modelleri

1. İşletici Kuruluş Modeli

Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.

2. Proje Ortaklığı Modeli

Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.

Asgari Ortak Sayısı ve Destek Üst Limitleri Tablosu

İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ
İşletici Kuruluşun Teknoloji AlanıAsgari KOBİ Sayısıİşletici Kuruluş Proje Destek Üst Limiti (TL)Toplam Üst Limit (TL)
Geri ÖdemesizGeri    ÖdemeliToplam
Yüksek22 Milyon3 Milyon5 Milyon5 Milyon
Orta Yüksek32 Milyon3 Milyon5 Milyon5 Milyon
Diğer52 Milyon3 Milyon5 Milyon5 Milyon
* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir.
PROJE ORTAKLIĞI MODELİ
Projenin Teknoloji AlanıAsgari KOBİ  SayısıHer Bir Proje Ortağı İşletme İçin Destek Üst Limiti (TL)Toplam Üst Limit (TL)
Geri ÖdemesizGeri   ÖdemeliToplam
Yüksek21 Milyon1 Milyon2 Milyon10 Milyon
Orta Yüksek3500 Bin500 Bin1 Milyon10 Milyon
Diğer5250 Bin500 Bin750 Bin5 Milyon
* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir. 

Desteklenecek Proje Konuları

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;

a) Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,

b) Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,

c) Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,

ç) Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,

d) Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri

ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.