Progarmın Amacı ve Gerekçesi

*Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
*KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Destek Unsurları

Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

Proje SüresiEn az 6En Fazla 36 Ay(+6) Ay
Destek Üst LimitiGeri Ödemesiz Destek – En fazla 300.000 TLGeri Ödemeli Destek – En fazla 700.000 TL
Proje Destek Oranı %60