Yatırımları teşvik etmek amacıyla oluşturulan teşvik sistemi; yatırımın büyüklüğü, yatırımın yapılacağı sektör ve bölgeye göre farklılık göstermektedir. Bu kapsamda öncelikle firmanın yapılacağı yatırım değerlendirilerek en uygun yol haritası oluşturulması gerekmektedir. Etkin Proje uzmanları aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

  • Şirketlerin gerçekleştirecekleri yatırımlarla ilgili olarak ekonomik ve teknik fizibilitesinin hazırlanması,
  • Yatırım Teşvik Belgesi müracaat dosyasının düzenlenmesi, Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğüne müracaat edilmesi,
  • Yatırım Teşvik Belgesi alınmasını müteakip şirketlerin mali işler yapısında gerekli düzenlemelerin yapılması,
  • Yatırım teşvik belgeleri revize müracaatları,
  • Vergi dairesi müracaatları,
  • Teşviklerden zamanında ve etkin şekilde faydalanmak amacıyla gerekli vergi indirimlerini hesaplamak,
  • Yatırım Teşvik Belgeleri kapama müracaatlarını yapmak ve denetimleri yönetmek.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.